Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

Početna

 

2013

01

UTJECAJ TEŽINSKE KATEGORIJE I SPOLA JANJADI NA NEKE KLAONIČKE POKAZATELJE VIŠEPASMINSKIH KRIŽANACA
(str.3-8)

INFLUENCE OF SEX AND WEIGHT CATEGORIES OF SOME
LAMBS SLAUGHTERHOUSE INDICATORS CROSSBREEDS
(str.3-8)

Amir Ganić, Enver Karahmet, Boro Mioč

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

ZASTUPLJENOST POJEDINIH TKIVA U PRSIMA, ZABATACIMA I BATACIMA PURANA DALMATINSKOG ZALEĐA (str.9-16)

TISSUE SHARE IN THE BREAST, THIGHS AND DRUMSTICKS OF TURKEYS FROM DALMATIAN HINTERLAND (str.9-16)

Anamaria Ekert Kabalin, Sven Menčik, Mario Ostović, Hrvoje Kabalin, Mirta Balenović, Tomislav Balenović, Igor Štoković, Velimir Sušić, Kristina Starčević, Maja Maurić

Izlaganje sa skupa
 

PDF
Hrvatski

 

ULOGA LIPICANACA U RAZVOJU HRVATSKOG
KONJIČKOG TURIZMA (str.17-22)

ROLE OF LIPIZZAN HORSE IN DEVELOPMENT OF
CROATIAN EQUESTRIAN TOURISM (str.17-22)

Mato Čačić, Stjepan Šimunđa, Martin Matasović

Stručni rad
 

PDF
Hrvatski

 

STANJE I TRENDOVI KOZARSTVA U SVIJETU I HRVATSKOJ (str.23-32)

CURRENT STATE AND TRENDS IN GOAT BREEDING IN THE WORLD AND CROATIA (str.23-32)

Marija Vrdoljak, Boro Mioč, Andrijana Kegalj, Vjera Zorić

Stručni rad
 

PDF
Hrvatski