Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2012

03

GENETIČKI KONZERVACIJSKI INDEKS I POPULACIJSKA STRUKTURA IZVORNE PASMINE GOVEDA BUŠA (str.163-175)

GENETIC CONSERVATION INDEKS AND POPULATION STRUCTURE OF AUTOCHTHONOUS CATTLE BREED BUSHA (str.163-175)

Mato Čačić, Marija Špehar, Zdravko Barać
Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ RAZINE PROTEINA U KRMNIM SMJESAMA NA KVALITETU BUTOVA I ŠUNKI OD CRNIH SLAVONSKIH SVINJA (str.177-185)     

INFLUENCE OF DIETARY PROTEIN LEVEL ON THE QUALITY OF RAW AND CURED HAMS OF BLACK SLAVONIAN PIGS
(str.177-185)

Đuro Senčić, Danijela Samac, Zvonimir Steiner
Izvorni znanstveni članak

PDF
Engleski

 

UTJECAJ SPOLA NA ODLIKE TRUPA I KAKVOĆU MESA JANJADI ISTARSKE OVCE (str.187-200)

THE EFFECT OF SEX ON SLAUGHTER TRAITS AND MEAT QUALITY OF ISTRIAN SHEEP LAMBS (str.187-200)     

Ivan Vnučec, Boro Mioč, Zvonimir Prpić, Vesna Pavić
Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ SPOLA NA TJELESNE MJERE RAZLIČITIH DOBNIH KATEGORIJA BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG - HRVATSKOG PASTIRSKOG PSA TORNJAKA (str.201-212) EFFECT OF SEX ON

THE BODY MEASURES IN DIFFERENT AGE CATEGORIES OF BOSNIAN-HERZEGOVINIAN - CROATIAN SHEPHERD DOG TORNJAK (str.201-212)

Anamaria Ekert Kabalin, Igor Štoković, Sven Menčik, Bojan Mataković, Damir Skok, Velimir Sušić, Tomislav Balenović, Dušanka Bijelić, Bojana Vudrag, Maja Maurić, Kristina Starčević
Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ VISOKIH TEMPERATURA NA METABOLIZAM I REPRODUKCIJU KRAVA (str.213-235)                             

EFFECT OF HIGH TEMPERATURE ON THE METABOLISM AND REPRODUCTION OF DAIRY COW (str.213-235)

Sara Koska, Krešimir Salajpal
Stručni rad

PDF
Hrvatski