Obavijest

 

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA
I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ GRAD, Moslavačka ulica 11

Modul za profesionalne korisnike 

 

POČETAK IZOBRAZBE:

 • 07. studeni 2020. - predavanje od 09,00-14,00h


PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin

 • Stjepan Rakarec

 
CIJENA IZOBRAZBE:
 200,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,

 • presliku Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,

 • popunjena prijavnica za izobrazbu

 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva)

 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

  

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • radni materijal

 • polaganje ispita i

 • potvrda o položenom ispitu

 • iskaznica.

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

 

Hrvatsko agronomsko društvo