Obavijest

 

PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
ZAGREB

Modul za savjetnike: 20. i 21. ožujka 2018.
 

POČETAK IZOBRAZBE

 • 20. ožujka 2018. - predavanje od 09,00 do 16,00 sat

 • 21. ožujka 2018. - predavanje od 09,00 do 14,00 sati


PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin

 • Stjepan Rakarec

 
CIJENA IZOBRAZBE:
 500,00 Kn
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika uplatnice na odgovarajući iznos

 • preslika dokumenta (svjedosdžbe/knjižice ili indeksa) iz kojeg se vidi da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja

 

savjetnik kao odgovorna osoba – najmanje završen:

 • diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

 • preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili 

 • stručni studij agronomske ili šumarske struke i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja

 

savjetnik kao zaposlenik (prodavač) – najmanje završena:

 • srednja stručna sprema poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja

 

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • priručnik,

 • polaganje ispita i

 • iskaznica.

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo