Obavijest

 

PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
ZAGREB

Modul za distributere: 16. i 20. ožujka 2018.
 

POČETAK IZOBRAZBE

 • 16. ožujka 2018. - predavanje od 12,00 do 17,00 sat

 • 20. ožujka 2018. - predavanje od 09,00 do 16,00 sati


PREDAVAČI:

 • Stjepan Rakarec

 
CIJENA IZOBRAZBE:
 450,00 Kn
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika uplatnice na odgovarajući iznos

 

 

Distributer kao radnik/zaposlenik – najmanje završena:

Srednja stručna sprema u trajanju od najmanje 4. godine

 


Distributer kao odgovorna osoba – najmanje završen:

 • diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

 • preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili 

 • stručni studij agronomske ili šumarske struke i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja

 

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • priručnik,

 • polaganje ispita i

 • iskaznica.

 

 

 

Hrvatsko agronomsko društvo