Obavijest

 

PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
KOPRIVNICA - Braće Radić 47

Modul za savjetnike: 20. i 21. studeni 2018.
 

POČETAK IZOBRAZBE

 • 20. studeni 2018. - predavanje od 15,00 do 21,00 sat

 • 21. studeni 2018. - predavanje od 15,00 do 21,00 sat


PREDAVAČI:

 • Nada Dokuš Muškinja

 • Stanislav Senčar

 
CIJENA IZOBRAZBE:
 500,00 Kn
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika uplatnice na odgovarajući iznos, savjetnici 500,00 kn

 • preslika dokumenta (svjedosdžbe/knjižice ili indeksa) iz kojeg se vidi da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja ili da ima položen ispit iz zaštite bilja

 

savjetnik kao odgovorna osoba – najmanje završen:

 • diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

 • preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili 

 • stručni studij agronomske ili šumarske struke i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja

 

savjetnik kao zaposlenik (prodavač) – najmanje završena:

 • srednja stručna sprema poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja

 

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • priručnik,

 • polaganje ispita i

 • iskaznica.


 

DOWNLOAD:

 

Hrvatsko agronomsko društvo