Obavijest

 

POČETAK EDUKACIJE – PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
IVANIĆ-GRAD

Modul za profesionalne korisnike: 17. i 18. ožujka 2017.
 

POČETAK IZOBRAZBE

 • 17. ožujak 2017. - predavanje od 17,00 do 22,00 sata

 • 18. ožujak 2017. - predavanje od 09,00 do 14,00 sati


PREDAVAČI:

 • Siniša Marinclin

 • Stjepan Rakarec

 
CIJENA IZOBRAZBE:
350,00 Kn

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika uplatnice na odgovarajući iznos

 • preslika dokaza o stečenom obrazovanju

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,

 • priručnik,

 • polaganje ispita i

 • iskaznica.

 

Predavanja biti če održana na adresi: Dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Moslavačka 11, IVANIĆ-GRAD.

Tel. i informacije: 01-2881-688,  01-2881 689.
 

ili

ured Hrvatsko agronomsko društvo, Berislavićeva 6, ZAGREB
Tel. i informacije: 01-4872-493 ili info@agronomsko.hr

 

DOWNLOAD:

 

Hrvatsko agronomsko društvo