Obavijest

 

POČETAK EDUKACIJE – PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
IVANIĆ-GRAD

Modul za profesionalne korisnike: 29. i 30. travanj 2016.
 

POČETAK IZOBRAZBE

  • 29. travanj 2016. - predavanje od 17,00 do 22,00 sata

  • 30. travanj 2016. - predavanje od 09,00 do 15,00 sati


PREDAVAČI:

  • Siniša Marinclin

  • Stjepan Rakarec

 
CIJENA IZOBRAZBE:
 350,00 Kn
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

         popunjena prijavnica

         preslika osobne iskaznice

         preslika uplatnice na odgovarajući iznos

         preslika dokaza o stečenom obrazovanju

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

         izobrazba,

         priručnik,

         polaganje ispita i

         iskaznica.

 

Predavanja će biti održana na adresi: Dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Moslavačka 11, Ivanić-Grad, tel i informacije: 01-2881-688 i 01-2881-689 ili ured

Hrvatsko agronomsko društvo, Berislavićeva 6/I, Zagreb
Tel/fax: 01-4872-493, e-mail: info@agronomsko.hr

 

DOWNLOAD: