Obavijest

 

POČETAK EDUKACIJE – PRAVILNA PRIMJENA PESTICIDA
DELOVI bb, NOVIGRAD PODRAVSKI

Modul za savjetnike: 13. i 14. studeni 2015.
 

POČETAK IZOBRAZBE

 • 13. studeni 2015. - predavanje od 18,00 do 22,00 sata

 • 14. studeni 2015. - predavanje od 14,00 do 21,00 sat


REDAVAČI:

 • Nada Dokuš Muškinja

 • Stanislav Senčar

 
CIJENA IZOBRAZBE:
500,00 Kn

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika uplatnice na odgovarajući iznos;
  savjetnici: 500,00 kn

 • preslika dokumenta (svjedodže/knjižice ili indeksa) iz kojeg se vidi da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja ili da ima položen ispit iz zaštite bilja

Savjetnik kao odgovorna osobamora imati završen: 

 • diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili 
 • preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili 
 • stručni studij agronomske ili šumarske struke i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja


Savjetnik kao zaposlenik (prodavač):
 srednja stručna sprema poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača

 

DOWNLOAD:

 

Hrvatsko agronomsko društvo