Obavijest

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) Hrvatsko agronomsko društvo je ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.
 

 ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

 

 PRAVILNIK O USPOSTAVI AKCIJSKOG OKVIRA ZA POSTIVANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

 

TEČAJ - PROVEDBA IZOBRAZBE 
Hrvatsko agronomsko društvo dobio je, sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe, ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA IZOBRAZBE

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj MODUL spadaju:

 • OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo),

 • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)),

 • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

 • Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači i trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

 • Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji)

 

NAŠ TIM (ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci)

 • Dr.sc. Siniša Jelovčan
 • Dr.sc. Zdravko Matotan
 • Mr.sc. Romeo Jukić
 • Mr.sc. Svjetlana Matotan
 • Mr.sc. Marijan Tomac
 • Sunčica Brezovec, dipl.ing.agr.
 • Nada Dokuš Muškinja dipl.ing.agr,
 • Nikica Grganović dipl.ing.agr,
 • Zora Hižman dipl.ing.agr,
 • Andreja Kalšan dipl.ing.agr,
 • Siniša Marinclin dipl.ing.agr,
 • Klaudija Posavec Cmrečnjak dipl.ing.agr,  
 • Stanislav Senčar dipl.ing.agr,
 • Marijana Šubić dipl.ing.agr,
 • Jasminka Tokić dipl.ing.agr.
 • Marija Vidaković, dipl.ing.agr.
 • Miljenko Kalšan, dipl.ing.
 • Stjepan Rakarec, dipl.ing.

 

PROVEDBA TEČAJA I PRIJAVE

Početak tečaja očekuje se početkom 2015. godine o čemu će svi potencijalni polaznici biti obavješteni putem medija i osobno prema iskazanim interesima.

Broj kandidata ovisi o pokazanom interesu i kapacitetu dvorana za izobrazbu, a u skladu s Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida..

Svi polaznici će dobiti radne materijale i skripte.

Osnovna literatura za polaganje ispita je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine.

 

Uvjeti za upis u program:

 • za profesionalne korisnike: - navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,
 • za distributere i odgovorne osobe u tvrtci:  - navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje - u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

 

Upisni rokovi:

 Prijava na tečaj se može izvršiti:

 • osobno, u tajništvu Hrvatskog agronomskog društva, Berislavićeva 6/I, Zagreb. svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

 

 • dostavom prijavnice koja se može preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ili je možete preuzeti ovdje.

Prijavnicu možete dostaviti na adresu Hrvatskog agronomskog društva osobno, poštom u pismenom obliku ili elektronskom poštom (izobrazba@agronomsko.hr ). 

 

Uz prijavnicu je potrebno dostaviti i fotokopije osobnih dokumenata.

 

Potrebna upisna dokumentacija:

 • osobna iskaznica,
 • svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju.

Uplatu za prisustvovanje izobrazbi potrebno je izvršiti najkasnije na dan početka tečaja.
Uplata se vrši na žiro račun Hrvatsko agronomsko društvo: 
IBAN:  79 2340 0091 1100 23739. Kao model plaćanja na nalogu upisati: "HR 01",  a kao poziv na broj primatelja upisati OIB uplatitelja.

Ukoliko za više polaznika troškove snosi određena tvrtka, uplata se može izvršiti kao zbirna - u ukupnom iznosu, a tvrtka je dužna dostaviti narudžbenicu sa specifikacijom polaznika kojima snosi troškove obrazovanja.

 

Primjer ispunjenog naloga za plaćanje izobrazbe:

 

Sve dodatne informacije o upisu možete dobiti na:

Hrvatsko agronomsko društvo

Željka Balun dipl. ing. agr.

Tel/fax:   ++385 (0)1 4872 493

e-mail kontakt: info@agronomsko.hr